Není zde STK ve Vašem okolí? Kontaktujte nás na info@seznam-stk.cz

Spor o nájemné za náhradní vozidlo po dopravní nehodě

Spory s pojišťovnou o pojistné plnění při odškodnění dopravní nehody jsou poměrně časté. Jak může být rozhodnut spor o nájemné za náhradní vozidlo v souvislosti se zdržením s opravou poškozeného vozidla vzhledem k pokynu pojišťovny, nastínilo nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu. Rozhodovací praxe soudů v otázce nároku na odškodnění nákladů spojených se zapůjčením náhradního vozidla po dopravní nehodě stanovila, že škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku poškození, je třeba považovat za skutečnou škodu, kterou je škůdce povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů.

Spor, který v konečném stádiu rozhodoval Nejvyšší soud, vycházel ze skutkového děje dopravní nehody, kdy nepojištěné vozidlo Ford Mondeo narazilo zezadu do vozidla Mercedes GL. Poškozené vozidlo bylo předáno do autoservisu k provedení opravy, kde si poškozená rovněž zapůjčila náhradní vozidlo po dobu opravy, a to rovněž tovární značky Mercedes GL. Celková doba zapůjčení náhradního vozidla činila 33 dní. S opravou poškozeného vozidla se však vyčkávalo dle pokynu České kanceláře pojistitelů až na provedení prohlídky poškozeného vozidla pověřeným technikem žalované, která byla uskutečněna až 21 dní po dopravní nehodě. Podstatnou část odškodnění na zapůjčení náhradního vozidla žalovaná odmítla poskytnout, a proto poškozená podala žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Obvodní soud pro Prahu 4 vyhověl žalobě poškozené, přičemž odmítnul námitky žalované, která poukazovala, že si poškozená mohla rozsah poškození svého vozidla zdokumentovat svépomocí. Obvodní soud pro Prahu 4 stanovil, že nemůže jít k tíži poškozené, že uposlechla pokyn žalované k vyčkání provedení prohlídky pověřeným technikem žalované. Městský soud v Praze jakožto odvolací soud potvrdil tento rozsudek, kdy zdůraznil, že poškozená z obavy krácení pojistného plnění nepoužívala poškozené vozidlo a řídila se pokyny žalované.

Žalovaná však nesouhlasila s tímto pojetím své odpovědnosti a podala dovolání k Nejvyššímu soudu s položením této právní otázky: Zda náklady na pronájem náhradního vozidla za vozidlo poškozené při dopravní nehodě lze považovat za nutně a účelně vynaložené za situace, kdy poškozené vozidlo není opravováno, je pojízdné, může poškozenému sloužit k naplňování jeho potřeb, ale poškozený ho přesto nepoužívá z důvodu čekání na provedení prohlídky poškozeného vozidla technikem žalovanou pověřené pojišťovny, a zda žalovaná může navýšit škodu postupem při likvidaci škodné události, např. prodlením při uskutečnění prohlídky poškozeného vozidla technikem pojišťovny.

Nejvyšší soud zamítnul dovolání žalované. Nejvyšší soud stanovil, že poškozená má nárok na plné odškodnění za dopravní nehodu, kdy nelze klást k tíži poškozené, že se řídila pokynem žalované, který v konečném důsledku byl příčinou zvýšených nákladů na nájem náhradního vozidla. Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 25 Cdo 4868/2014 na jeho webových stránkách www.nsoud.cz. Každý případ odškodnění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla po autonehodě je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

 

Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/450919-odskodneni-dopravni-nehody-spor-o-najemne-za-nahradni-vozidlo/

Zobrazit archiv novinek >>