Není zde STK ve Vašem okolí? Kontaktujte nás na info@seznam-stk.cz

Povinné ručení, zvyšte si limity pojistného plnění

Nový občanský zákoník změnil podstatným způsobem úpravu odškodnění újmy na zdraví a odškodnění pozůstalých, která umožňuje získat vyšší odškodnění. V rámci škodné události dopravní nehody by měl tedy motorista zvažovat, zda si nezvýšit limity pojistného plnění z povinného ručení. Život může být velmi pestrý, kdy z ranní jízda autem do práce se může změnit ve způsobení hromadné dopravní nehody s množstvím zraněných osob, včetně poškození či totální škody mnoha vozidel. Motorista by si měl uvědomit ve světle nového občanského zákoníku, že následné nároky poškozených mohou dosahovat milionových částek. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje minimální limity pojistného plnění, které jsou sjednány v pojistných smlouvách. Minimální limit pojistného plnění musí odpovídat při způsobení škody na zdraví nebo usmrcením 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Minimální limit pojistného plnění při způsobení škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, včetně ušlého zisku poškozeného 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených. Odškodnění při dopravní nehodě společně s náklady zdravotní pojišťovny na léčení může v případě velmi vážné újmy na zdraví dosáhnout částek desítek milionů. Nesmíme zapomenout na hrazení věcné škody na vozidlech, která může dosáhnout astronomických částek při způsobení hromadné dopravní nehody. Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě z hlediska nemajetkové újmy dosahuje sice statisícových částek pro každého z blízkých příbuzných, avšak z hlediska majetkové újmy se u některých pozůstalých může jednat o velmi vysoké částky. Pokud si motorista přeje mít klidné spaní a neobávat se, že nároky poškozených po dopravní nehodě přesáhnou limity pojistného plnění 35 mil. Kč, kdy následně bude nucen hradit odškodnění přímo motorista, měl by sjednat vyšší limity pojistného plnění. Pojišťovny v rámci povinného ručení nabízejí široké možnosti navýšení pojistného plnění na 50 mil. Kč, 75 mil. Kč, 100 mil. Kč a výše. Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/447091-zvyste-si-limity-pojistneho-plneni-z-povinneho-ruceni/

Zobrazit archiv novinek >>