Není zde STK ve Vašem okolí? Kontaktujte nás na info@seznam-stk.cz

Povinné ručení u automobilů bude možná sloužit také k financování hasičů

Z části peněz, které pojišťovny vyberou na tzv. povinném ručení, bude možná financováno technické vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru. Návrh zákona, který předložilo zastupitelstvo Středočeského kraje, v únoru projedn

Cílem novely je zajistit financování jednotek Hasičského záchranného sboru. Navrhovaná právní úprava zakládá jeho další pilíř. "Vícezdrojové financování aplikuje řada evropských zemí (Rakousko, Německo), ale i jednotlivé státy USA," vysvětlují předkladatelé v důvodové zprávě. Rozdílem však je, že zatímco v těchto zemích je problém financování hasičů řešen formou daňové povinnosti občanů, návrh zavádí povinnost pojišťovnám podnikajících v České republice odvést čtyři procenta z částky vybrané na povinném ručení.

Ročně by se tak odvedla přibližně jedna miliarda korun, uvádí předkladatelé. Peníze by byly odvedeny na specielní účet ministerstva vnitra. Vybrané prostředky by se pak z něj rozdělovaly podle předem daných pravidel a byly by investovány do obnovy technologického parku hasičského sboru.

S návrhem však již v listopadu loňského roku vyslovila vláda nesouhlas. Předloha je podle kabinetu Petra Nečase (ODS) nekoncepční a zasahuje do hospodaření pojišťoven, čímž může jejich chod ohrozit.

"Z dostupných statistických údajů uvedených na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR je zřejmé, že podstatná část náplně činnosti jednotek požární ochrany spočívá v zásazích při dopravních nehodách," uvádí však předkladatelé zákona. Vysvětlují, že do konce roku 2009 bylo v České republice registrováno více než 6,5 milionu pojištěných vozidel a pojišťovnami vybráno v rámci povinného ručení téměř 24 miliard korun.

"Z těchto čísel je zřejmé, že tento typ pojištění je svým rozsahem jednoznačně nejrozšířenějším typem pojištění, které je navíc uzavíráno v kontextu s povinností uloženou právním předpisem. Jednotky požární ochrany samozřejmě zasahují i u jiných událostí, proti kterým se lze pojistit, nicméně žádné z nich nemá tak širokou působnost jako povinné ručení," vysvětlují předkladatelé, mezi které patří i hejtman Středočeského kraje David Rath (ČSSD).

Karolina Brožová | MED                     

Zobrazit archiv novinek >>