Není zde STK ve Vašem okolí? Kontaktujte nás na info@seznam-stk.cz

Náhradu za škody kvůli výmolům vymáhat lze

Domoci se od vlastníků komunikací náhrady za škody způsobené stavem vozovky není pro řidiče jednoduché, ale může být úspěšné. Musí sice prokázat, že auto utrpělo újmu, protože správce komunikace něco zanedbal, ale takové zanedb

K takové havárii je dobré přivolat policii, i když škoda nepřesáhne 100 tisíc korun.

Podle zákona o pozemních komunikacích odpovídají vlastníci dálnic, silnic i místních komunikací za škody vzniklé na vozidlech, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti. Když ovšem vlastník komunikace prokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit, žádné odškodnění platit nemusí.

Mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy Tomáš Mrázek: „Nikdo nemůže očekávat, že když řešíme jako základní úkol průjezdnost komunikací, budeme schopni označovat každou díru ve vozovce.“ Jestliže však zrovna nezuří kalamita, a to je například právě v těchto dnech, mají podle něj řidiči reálnou šanci na odškodnění za škody způsobené stavem vozovky, i když nejsou havarijně pojištěni.

Co má řidič udělat

Co konkrétně tedy musí udělat řidič, jemuž se kvůli výtluku ve vozovce ulomí kolo, poškodí náprava či spoiler? Na to odpověděla Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: „Aby mohla být škodní událost na komunikacích, které spravujeme, řešena, je nutné poslat na adresu ŘSD, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, písemnou žádost o náhradu škody.“

V žádosti musí vlastník vozidla uvést následující skutečnosti: místo nehody (číslo silnice a kilometr) včetně popisu, jak ke škodní události došlo, fotodokumentaci z místa nehody, kopii velkého technického průkazu, řidičského průkazu a zelené karty, položkové vyčíslení škody, fakturu za opravu, a v případě, že nehoda byla šetřena policií, její protokol.

„Bez těchto údajů není možné škodní událost řešit,“ varuje Vápeníková. Prakticky stejné zásady mají pro řešení těchto žádostí i vlastníci silnic nižších tříd a místních komunikací, tedy kraje, města a obce.

Jestliže vlastník komunikace řidičovu žádost neuzná, je možné se proti tomu bránit soudní cestou. Motorista by si ale měl nejprve spočítat, jestli mu způsobená škoda stojí za to, aby riskoval, že v případě neúspěchu bude muset hradit soudní výdaje.
„Domoci se náhrady za škodu způsobenou výtluky je v zimním období skutečně složité. Je to něco zcela jiného, než když díry na silnicích zůstanou i ve slunečném létě,“ řekl Aleš Vémola z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

Zobrazit archiv novinek >>