Není zde STK ve Vašem okolí? Kontaktujte nás na info@seznam-stk.cz

Jak postupovat při nehodě do 100 tis. korun

Kvůli sněhu a kluzkým vozovkám v posledních dnech podle pojišťoven narůstá počet menších dopravních nehod s hranicí škody do 100 tis. korun.

 

Motoristé často zmatkují a nevědí, jak nepříjemnou situaci řešit, aby pojistná událost byla co nejrychleji vyřízena. Upozornila na to Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. K nehodě, při níž nedojde ke zranění a je účastníky vyloučen alkohol či návykové látky a jejíž škodu odhadnou na méně než sto tisíc korun, není třeba volat policii. Kolize však vyžaduje důkladné zdokumentování od samotných účastníků nehody.

Mějte v autě formulář

Jestliže není nutné policii volat (V praxi je dobré vzít v úvahu, že celkovou škodu sto tisíc korun na vozidlech dosáhnete v podstatě raz dva. Jen přední sdružené světlo na běžných vozidlech přijde na deset až patnáct tisíc korun včetně montáže.)a je-li již místo nehody zabezpečeno z hlediska silničního provozu (například výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti od vozidla – alespoň 50 metrů), musí účastníci nehody vyplnit formulář „ Záznam o dopravní nehodě“, kde jsou kontaktní údaje, všechny okolnosti nehody – nákresy a podpisy obou účastníků nehody – nutné!

Buď se jedná o formulář, který vám vydá vaše pojišťovna, nebo o tzv. jednotný evropský formulář, který uznávají všechny pojišťovny. Doporučuje se mít alespoň dva tyto formuláře stále u sebe ve vozidle.

Dále byste již rovnou z místa měli kontaktovat svou pojišťovnu a po telefonu učinit nahlášení nehody, kdy vám bude ihned přiděleno číslo pojistné události a pojišťovna sdělí další konkrétní postup, například kde lze vozidlo opravit.

„Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně odevzdat vyplněný a podepsaný Záznam o dopravní nehodě pojistiteli,“ zdůraznila Kotyrová.

Udělat fotodokumentaci

Dále se doporučuje pořídit fotodokumentaci na místě nehody, například prostřednictvím mobilního telefonu, a rovněž, pokud je to možné, zajistit svědecké výpovědi.

Jasný viník

Mají-li se účastníci nehody dohodnout na místě, tak musí být také zcela zřejmé, kdo je viníkem nehody, tedy například kdo nedá přednost v jízdě nebo třeba ten, kdo narazí zezadu. Zvažte si rovněž, zda vezmete vinu plně na sebe, protože někdy se vina rozděluje na polovic, a to například když ten, kdo měl sice přednost, jel prokazatelně výrazně rychleji než je na daném místě předepsaná maximální rychlost. To mohou prokázat brzdné stopy. Ty se však v zimě obtížně určují.

Kdy volat policii?

Je-li někdo zraněn nebo usmrcen

Odhadovaná výše škody je vyšší než 100 tisíc Kč

Došlo k poškození nebo zničení pozemní komunikace či jejích součástí, jako jsou svodidla, dopravní značky

Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby

 

Zobrazit archiv novinek >>