Není zde STK ve Vašem okolí? Kontaktujte nás na info@seznam-stk.cz

Francie - změna silničního zákona (povinný alkotester)

Sdělujeme, že dne 1. 7. 2012 vstupuje ve Francii v platnost dekret č. 2012-284 z 28.

února 2012, kterým se mění francouzský silniční zákoník.

Dekret zavádí povinnost pro řidiče motorových vozidel mít ve voze k dispozici

alkotester. Na žádost kontrolních orgánů ve Francii budou řidiči povinni předložit nepoužitý

alkotester s neprošlou lhůtou k použití (spolu s řidičským průkazem a dalšími doklady

k vozu).

Povinnost se vztahuje na všechny řidiče motorových vozidel, s výjimkou řidičů

mopedů a řidičů těch motorových vozidel, do nichž je již výrobcem nebo autorizovaným

servisem zabudován elektronický alkotester zamezující rozjezdu vozidla v případě pozitivního

výsledku dechové zkoušky.

Jak je uvedeno výše, uvedený dekret vstoupí v platnost 1.7.2012; neplnění povinnosti

mít ve vozidle alkotester bude však sankcionováno (pokutou ve výši 11,- Eur) až od 1.

listopadu 2012 (s ohledem na odloženou platnost příslušných ustanovení dekretu).

Z praktických důvodů se doporučuje mít ve voze dva alkotestery.

Uvedená povinnost má být aplikována i na řidiče motorových vozidel

registrovaných v jiných státech, jak na výslovný dotaz sdělil odpovědný pracovník

francouzského ministerstva dopravy.

Zobrazit archiv novinek >>