Není zde STK ve Vašem okolí? Kontaktujte nás na info@seznam-stk.cz

Co dělat, když Vám ukradli auto, pořízené na leasing

Ukradli vám auto, které jste si koupili na leasing před skončením leasingové smlouvy a vy jste tedy bez automobilu i bez peněz?

 

V takovém případě si je třeba prostudovat podmínky vypořádání smlouvy, případně si najmout znalce na stanovení hodnoty auta.

Krádež auta je vždy nepříjemná. V případě, kdy někdo přijde o auto, pořízené na leasing, těsně před vypršením příslušné smlouvy, je to dvojnásob nepříjemné. Okradený je rázem bez automobilu i bez peněz. Jak by měl v tomto případě postupovat?

Předně je třeba upozornit na skutečnost, že leasingová smlouva je tzv. smlouvou nepojmenovanou, což v praxi znamená, že tento typ smluv výslovně neupravuje občanský ani obchodní zákoník. Práva a povinnosti leasingové společnosti a leasingového nájemce jsou proto v převážné míře upraveny konkrétní leasingovou smlouvou a především všeobecnými leasingovými podmínkami.

V situaci, kdy je někomu ukraden automobil, dochází k tzv. předčasnému vypořádání leasingové smlouvy. Primárně si je třeba prostudovat jednotlivé položky leasingového vypořádání a příslušnou pasáž všeobecných leasingových podmínek, která upravuje postup při předčasném vypořádání leasingové smlouvy kvůli odcizení vozidla.

Významnou položkou ve vypořádání leasingové smlouvy je plnění havarijní pojišťovny za krádež vozidla. Pokud si klient myslí, že je nízké, měl by si nechat zpracovat znalecký posudek na obecnou (obvyklou) cenu vozidla. Pokud by byl závěr znaleckého posudku pro klienta příznivý (tedy pokud by znalec došel k závěru, že obecná cena vozidla je vyšší než cena stanovená pojišťovnou), bylo by možné požadovat po pojišťovně dolikvidaci pojistné události.

Týkalo by se to rozdílu mezi cenou vozidla, kterou stanovil znalec a cenou, stanovenou pojišťovnou. Následná dolikvidace pojistné události by se samozřejmě promítla do vypořádání leasingové smlouvy v klientův prospěch.

U ostatních položek ve vypořádání leasingové smlouvy je nutné nahlédnout do leasingových podmínek a prověřit si, zda leasingová společnost postupuje v souladu s touto smlouvou. Je třeba bohužel konstatovat, že leasingové podmínky bývají často napsány jazykem, který je pro laika nesrozumitelný. Pokud má klient v některých případech pochybnosti, případně jestliže mu leasingová společnost dostatečně nevysvětlí svůj postup, měl by požádat o právní pomoc a další zastupování v této věci advokáta.

 

Zobrazit archiv novinek >>